Loading ...

COVID-19:

Verantwoorde en veilige mondzorg ten tijde van COVID-19:

Aanvullend op de reguliere WIP richtlijnen hygiëne-preventie blijven voorlopig in onze praktijk extra maatregelen van kracht. Onder andere desinfecteren we vaker onze praktijk en hebben we de wachtruimte aangepast zodat je afstand kan houden. Je kunt in de praktijk je handen desinfecteren. We werken geheel conform de leidraad Mondzorg Corona (versie 5.0. Laatste update 01-09-2020)

Mondzorgverleners mogen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak. Dat heeft de NZa woensdag 29 juli bekend gemaakt. De toeslag is een tegemoetkoming van kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen. Mondzorgverleners kunnen deze kosten compenseren door per patiënt de prestatie ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ te declareren. Voor tandheelkundige zorg geldt code C88 en voor orthodontische zorg de code F902.

De prestaties zijn van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november 2020.

Jouw Mondhygiënist

Iedereen vanaf 7 jaar is welkom in mijn praktijk. Kinderen en volwassenen die lijden aan diabetes, reuma, hart en vaatziekten of een orthodontie beugel dragen, implantaten hebben en zwangere vrouwen, zijn gebaat bij extra mondzorg.

Wij kunnen je de nodige zorg en behandeling geven die bij je past. In onze praktijk zijn we er met twee Mondhygienisten, dat is altijd erg vertrouwd.
Je kunt ons bellen 06 25 33 69 95. Een verwijzing van de tandarts is niet nodig om bij ons te komen, ook niet voor je vergoeding.