Loading ...

Heading Title of Seo Project Case Study

TANDVLEES INFORMATIE
Tandvleesinformatie en DPSI-score

Ziek tandvlees (gingivitis) en ziek kaakbot (parodontitis) zijn een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig tandverlies.
Om dit te kunnen onderzoeken en voorkomen, krijgt uw tandvlees bij elk mondonderzoek een cijfer: DPSI- score.
Zo kan een mondhygiënist tijdig preventieve maatregelen treffen om de situatie te stabiliseren en verbeteren.

De DPSI- score geeft de parodontale situatie in uw mond enkele cijfers aan.

Het gebit wordt verdeeld in zes gebieden, elk gebied kan aan de hand van de bloedingen, hoeveelheid tandsteen en de diepte van de pockets (ruimte onder tandvlees) een cijfer krijgen, variërend tussen 0-4.

DPSI is een afkorting voor Dutch Periodontal Screening Index.

Index 0: Gezond tandvlees zonder bloeding, zonder tandsteen en zonder pockets dieper dan 3mm
Index 1: idem als bij index 0, maar wel met bloeding
Index 2: idem als bij index 1, maar wel met tandsteen
Index 3-: pockets van 4-5mm met bloeding, met tandsteen zonder teruggetrokken tandvlees
Index 3+: van 4-5mm met bloeding, met tandsteen met teruggetrokken tandvlees
Index 4: een of meer pockets van 6mm en dieper met bloeding, met tandsteen en met teruggetrokken tandvlees