Verdoving

Een behandeling in je mond hoeft niet pijnlijk te zijn. De mondhygiënist kan je plaatselijk verdoving zodat je rustig de behandeling kan ondergaan.

Wanneer heb je verdoving nodig?

Sommige behandelingen kunnen niet zonder verdoving worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een initiële therapie, wanneer je diep de worteloppervlakte moet reinigen en glad maken.

Wil je echter de behandeling zo goed mogelijk uitvoeren en goed de diepte ingaan, dan is verdoving erg makkelijk zowel voor de patiënt als de behandelaar.
Dit wordt altijd met de patiënt overlegd.

Mondhygiënist